سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
محمدرضا ابوطالبی – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش ریزجدایش در انجماد جهت دار دندریتی با استفاده از شبیه سازی به وسیله روش میدان فازی و مد لهای تحلیلی موجود مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی عددی و حل معادل ههای تحلیلی نشان داد که در شرایط مورد بررسی، روابط تحلیلی مقادیری بیش از آنچه توسط شبیه سازی به دست آمده را پیش بینی کرده اند. این امر هم برای شرایط وجود نفوذ در جامد هم عد م وجود آن صادق بوده است. همچنین در محدود های از کسر جامد، نتایج شبیه سازی و مدل های تحلیلی تطابق مناسبی دارند که با زیاد شدن کسر جامد اختلاف بین آنها افزایش می یابد.