سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا جعفری – آبادان- حاشیه اروند رود- شرکت پالایش نفت آبادان- اداره ایمنی و کنترل ترا
محمدرضا رعاضی طبری –

چکیده:

در دنیای امروز بدلیل بکارگیری تکنولوژیهای پیچیده به همراه انواع انرژیهای نو، خطرات نیز از ماهیت پیچیده تری برخوردار شده اند بطوریکه شناسایی آنها بسادگی میسر نیست.به همین دلیل لزوم شناسایی دقیق خطرات و استفاده از ابزارهای علمی در شناسایی و ارزیابی آنها بیش از پیش آشکار می شود. امروزه برای شناسایی و بررسی خطرات، روشهای مختلفی وجود دارد. که از آن جمله می توان به روش Hazan اشاره نمود. این مطالعه با استفاده از روش Hazan ارزیابی خطرات و اولویت بندی جهت اقدامات کنترلی در واحد تقطیر یکی از پالایشگاههای کشور در زمان تعمیر اجرا شد. پس از شناسایی و طبقه بندی خطرات، شدت و تواتر طبق دسته بندی معین و رقم آنها را در یکدیگر ضرب کرده و معیار درجه خطرزایی را بدست می آوریم که مبنا و اساس مقایسه خطرات و اولویت بندی آنها جهت اقدامات کنترلی خواهد بود. نتایجی که از این تحقیق پس از تکمیل فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل و داده های مربوط به رتبه ریسک ها به تفکیک شغل و جدول مجموع ریسک های مورد بررسی 05/54 درصد در گروه 3 قرار می گیرند (قابل قبول به شرط کنترل شدن) و 91/18 درصد در گروه 4 یعنی قابل قبول قرار دارند. 62/21 درصد در گروه 2 یعنی گروه نامطلوب قرار می گیرند. و 4/5 درصد مشاغل در گروه 1 یعنی گروه غیرقابل قبول قرار دارند. لازم است با استفاده از کنترل های مهندسی ریسک های گروه 1 و 2 را در مدت زمان معقولی به گروه های پایین کاهش داد. گروه 4 پذیرفتنی هستند و ریسک های گروه3 حصول اطمینان از برقراری کنترل های موجود کافی است.