سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پیمان درخشان برجویی – دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست

چکیده:

امروزه با افزایش توسعه صنعتی نیاز به ایجا د مراکز تفریحی و تفرجی افزایش پیدا کرده است از طرف دیگر با افزایش سطح سواد درک علمی، اجتماعی و زیست محیطی انسان ها صنعت گردشگری و بویژه طبیعت گردی گسترش پیدا کرده است و هرساله برتعداد مناطق مورد استفاده برای این منظور و حجم گردشگران و طبیعت گردان افزوده خواهد شد. دراین پژوهش بهمنظور کاهش مخاطرات و بویژه مخاطرات زیست محیطی برای طبیعت گردان و منطقه مورد طبیعت گردی از روش اختصاصی ارزیابی ریسک گردشگری و طبیعت گردی TEERA استفاده شده است. با استفاده از روش مذکور کلیه جنبه های صنعت گردشگری از بعد شدت، زمان احتمال و دامنه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و در نهایت درجه مخاطرات در ۴ فصل سال مشخص شد.