سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید صرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی مواد-دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
فریماه مخاطب رفیعی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فلزات لایه های اکسیدی گوناگونی تشکیل میدهند که با عملیات شیمیایی ویا حرارتی در محیط های مناسب می توان آنها را پایدار نمود بطوری که محافظت کننده فلز باشند. یکی از روش های ایجاد لایه اکسیدی محافظ در برابرخوردگی ملایم( زنگ زدگی ) فرایند آبی کردن است که به چند روش برای ورق فولادی قابل اجراست. در این تحقیق تاثیر روش حرارتی آبی کردن فولاد بر مقاومت خوردگی ورق بررسی شده است . سیکل های اکسیداسیون حرارتی روی دو نوع ورق فولاد کم کربن و پر کربن اجرا شد و دما و زمان و روش خنک کردن بهینه بدست آمد. نوع لایه اکسیدی با توجه به ضخامت، چسبندگی، رنگ ومقاومت در برابر زنگ زدگی ارزیابی شد. مقاومت به خوردگی نمونه ها با استفاده از طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی و کیفیت سطح پوشش ومشخصات ساختاری آن توسط SEM بررسی شد . یافته های تحقیق نشان داد مدت زمان خوردگی در نمونه هایی که پوشش آبی دارند به فرایند اکسیداسیون و پارامترهای عملیاتی بستگی دارد که با توجه به محدوده کاربرد و نوع ورق فولادی باید بهینه سازی شود. رنگ نهایی لایه اکسیدی به دلیل پدیده تداخل نور در محدوده خاصی قابل کنترل است. رفتار خوردگی پوشش که مستقل از رنگ ظاهری آن است به عوامل فرایند حرارتی بستگی دارد و میتوان آن را بهینه نمود.