سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی امای میبدی – موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشور ایران
عباس مهرابی – موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی کشور ایران

چکیده:

رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای برق، گسترش وسایل و امکاناتی که به برق نیاز دارد و … منجر به افزایش سریع تقاضای برق گشته است . از طرف دیگر دولت به دلیل ارائه یارانه و پرداخته های انتقالی به صنعت برق و مصرف کنندگان برق منابع زیادی را صرف کرده و با محدودیت منابع مواجه می باشد . به نظر می رسد بهاء قیمت برق در بازار
کشور با هزینه فرصت آن دارای اختلاف زیادی است . هنگامیکه قیمتهای برق معادل هزینه فرصت ان در نظر گرفته شود . مابه التفاوت بهاء برق در بازار کشور با قیمت های سایه ای، مقدار پرداخت نامریی نظام اقتصادی در رابطه با انرژی برق را منعکس می سازد . برآورد پرداختهای نامریی نظام اقتصادی، امکان شناخت و ارزیابی چگونگی تخصیص منابع
اقتصادی را فراهم می سازد . اما مسئله ایی که ذهن کارشناسان و مسؤلان را به خود مشغول ساخته، این است که تعرفه مناسب برق چه می باشد؟ چه اصول و مبانی را می بایست در قیمت گذاری لحاظ نمود؟ در این تحقیق با ارائه جنبه های مختلف تعرفه برق، مبانی نظری قیمت گذاری برق را تشریح نموده و راه حل مناسبی برای قیمت گذاری صنعت برق کشور پیشنهاد می نمائیم .