سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیاوش مرادی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری و مدیر پروژه (سازمان جهاد کشاورزی استان کر
علی اکبر وژدان – کارشناس دفتر نظارت پروژه (مهندسین مشاور آب خاک تهران)
اسماعیل پورثانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی (اداره کل توسعه شبکه های آبیاری و تجهیز و نو

چکیده:

مراجع مختلف علمی توصیه های مختلفی در زمینه سطوح بهینه تحت پوشش کانال ها، از جمله سطح بهینه یک قطعه زراعی (سطحی که تحت آبخور کانال درجه ۴ قرار می گیرد )، ارایه نموده اند . در این مقاله، سطوح قطعات زراعی واحد عمرانی الف پروژه چمچمال در گروه های زیر ۳ هکتار 3 تا 4، 4تا 5، 5تا 6، 6تا7، 7 تا 8، 8 تا 9، 9 تا 10 و بیشتر از 10هکتار طبقه بندی شده و انجام عملیات احداث شبکه فرعی و تجهیز ونوسازی این قطعات از جنبه های مختلف فنی و اقتصادی و سهولت اجرایی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که قطعاتی با سطح ۵ تا ۷ هکتار کمترین مشکلات و بهترین بازدهی را داشته اند . عملیات احداث شبکه فرعی و تجهیز و نوسازی واحد عمرانی الف دشت چمچ مال از سال ۱۳۸۲ آغاز و در سال ۱۳۸۵ پایان یافته و مطالعات فوق مبتنی بر تجربیات اجرایی در این پروژه می باشد.