سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطاءاله شکوری – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو
وحیده مرادی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو
اکرام حقانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

چکیده:

ملامین محتوای نیتروژن بالایی دارد و گاهی به عنوان یک تقلب در تولید شیر خشک و غذای کمکی اطفال مورد استفاده قرار می گیرد. اسید سیانوریک یکی از آنالوگهای ملامین است و کمپلکس این دو ترکیب می تواند سبب ایجاد سنگهای کلیه، نارسایی کلیه و در نهایت مرگ شود. خطر مسمومیت با ملامین بیشتر نوزادان و کودکان را تهدید می کند لذا در این پژوهش وجود احتمالی ملامین و اسید سیانوریک در 9 نمونه شیر خشک و 11 نمونه غذای کودک با نشانهای مختلف که از سطح داروخانه های شهر تهران جمع آوری شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. تکنیک مورد استفاده کروماتوگرافی مایع متصل به طیف سنج جرمی LC-MS/MS)) بود و آماده سازی نمونه ها توسط آب مقطر حاوی اسید استیک 2% ، همزدن درحمام اولتراسونیک و با عبور از فیلترPVDF به انجام رسید. جداسازی توسط دو فاز متحرک استونیتریل حاوی 1/0% اسید استیک (به نسبت 90) و آب مقطر حاوی اسید استیک 1/0% (به نسبت 10) و یک ستون کروماتوگرافی C18 انجام گردید. نتایج آنالیز نشان داد که در دو نمونه شیر خشک ملامین وجود دارد که مقدار آن کمتر از LOQ بود. در هیچکدام از نمونه های شیر خشک اسید سیانوریک ردیابی نشد همچنین هیچ مورد مثبتی در غذای کودک از نظر ملامین و سیانوریک اسید مشاهده نگردید.