سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده بیرجندی – استادیار دانشگاه بیرجند
مهین زرنگ – کارشناس ادبیات فارسی

چکیده:

در مطالعات ایرانی فرانسه، باستان شناسی ایرانی از جایگاه مهمی برخوردار است. دستاوردهای تحقیقات باستان شناسان فرانسوی در موزه های پاریس در حوزه ی تمدن ایران به خوبی نمایان است. حضور مکرر هیأت های باستان شناسی فرانسوی در سده ی بیستم، فصل تازه ای را در زمینه ی تحقیقات باستان شناسی به روش های جدید گشود. علاوه بر فعالیت های هیأت های باستان شناسی باید به نقش مؤسسات ایران شناسی و تحقیقاتی فرانسه در ایران اشاره کرد. در مقاله ی حاضر ضمن ارائه ی پیشینه ی فعالیت باستان شناسان فرانسوی در ایران دستاوردهای مطالعاتی و عوامل مؤثر در روند فعالیت های باستان شناسان فرانسوی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.