سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود براتی – مکاتبه کننده دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی وا
علی گزانچیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مهدی عزیزی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
وحید جاجرمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تاریخ کاشت بر شاخصهای رشد،صفات فیزیولوژیکو مورفولوژیک ارقام کلزا، تحقیقی در سال زراعی ۸۵-۸۴ در شهرستان بجنورد، به صورتطرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل تاریخ کاشت در سه سطح ( ۳۰ شهریور، ۲۵ مهر و ۲۰ آبان) و فاکتور فرعی شامل ۸ رقم (زرفام، لیکورد، ابونیت، SLM046 اپرا، الویس، اکاپی واورینت) بود، که تاریخ کاشت ۲۰ آبان بدلیل سرمازدگی از بین رفت.صفاتمورد بررسی شامل شاخصهای رشدCGR،RGR،TDM وصفات ارتفاع بوته، قطر طوقه، تعداد شاخه های فرعی، طول غلاف، تعداد غلافدر بوته، تعداد دانه درغلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند