سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نادر نورا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با افزایش تولید اراضی کشاورزی به عنوان بستر کشت بیش از پیش درمعرض خطر تخریب اراضی و بیابان زایی می باشند با هدف نشان دادن درجه تاثیر شاخص عملکرد دربیابان زایی دشت ورامین پس از تهیه نقشه واحدهای کاری بازدید میدانی و جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و استفاده ازمدل imdpa نقشه بیابان زایی ناشی ازاین شاخص تهیه گردید منطقه از حیث این شاخص با میانگین ارزش عددی ۱/۰۷ درکلاس کم بیابان زایی قرار دارد ۹۷درصد منطقه درکلاس کم و ۳درصد درکلاس متوسط قرار دارد و بیشترین شدت مربوط به واحدکاری اراضی آیش درشمال غربی منطقه مورد مطالعه می باشد.