سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – استاد
حسن خسروی – دانشجوی دکتری بیابان زدایی
حسن احمدی – استاد
حسین آذرنیوند – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

خاک بعنوان منبع تولید مواد غذایی و صنعتی، تحت تاثیر پنج عامل خاکساز تشکیل میشود .این عاملها عبارتند از آب و هوا، پوشش گیاهی، مواد مادری، پستی و بلندی و زمان. در کشور ما این قشر بسیار با ارزش و حیاتی که برای تشکیل هر سانتیمتر آن گاهی قرن ها وقت لازم است در حال تخریب میباشد. جهت ارزیابی و تهیه نقشه وضعیت تخریب خاک در منطقه کاشان تحقیقی به صورت موردی انجام گرفت. بدین منظور هفت پارامتر بافت خاک، ضخامت خاک، زهکشی، شیب، جنس سازند، زمینشناسی، شوری و قلیائیت به عنوان عوامل کلیدی تخریب خاک در نظر گرفته شد. برای بررسی این شاخص ها سعی گردید مطالعات نسبتاً کاملی در زمینه خاکشناسی در منطقه صورت گیرد. سپس به هر لایه بر اساس تاثیر آن در تخریب خاک با توجه به شرایط منطقه و مطالعهات میدانی، وزنی بین ۱ تا ۲ داده شد، به طوری که ارزش ۱ بهترین و ارزش ۲ بدترین وزن بود