سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق زمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی
عاطفه عرفانی رحمت نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی

چکیده:

منطقه حفاظت شده دربادام درشمال شرق استان خراسان رضوی درشمال شهرستان قوچان درمجاورت با کشورترکمنستان واقع شده است دراین مطالعه از طریق شاخصهای زیست اقلیمی PET ی PMV شرایط اقلیم آسایشی منطقه درجهت توسعه طبیعت گردی اکوتوریسم ارزیابی گردیده و ماه های اردیبهشت شهریور و مهر به عنوان مساعدترین و مناسب ترین شرایط اقلیمی جهت فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی مشخص گردیده است نتایج حاصله از محاسبه و ارزیابی شاخصهای دمایی فیزیولوژیک بکاررفته نشان میدهد که دوره مطلوب اقلیم آسایشی منطبق بر۶ماهه گرم سال می باشد.