سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهرام بهرامی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تر
محمدعلی زنگنه اسدی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی
یوسف غلامی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی- دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این تحقیق، طاقدیس گلیان در جنوب شیروان در استان خراسان شمالی است. از نظر زمین شناسی طاقدیس مورد نظر بخشی از زون زمین شناسی آلاداغ- بینالود محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت تکتونیکی طاقدیس گلیان و بررسی نقش تکتونیک در ایجاد لندفرم های ژئومورفولوژی می باشد. برای دستیابی به هدف فوق، داده های مورد نیاز از نقشه های توپوگرافی 1/50000 و زمین شناسی 1/100000 و تصاویر ماهواره ای کویک برد استخراج شد. همچنین مطالعات میدانی از اشکال و فرآیندهای ژئومورفیک انجام شد. داده های مورد نیاز برای محاسبه بعضی از شاخص های ژئومورفیک، مانند ضریبk، سینوسیته جبهه ی کوهستان، سطوح مثلثی شکل، دره های ساغری شکل و نسبت فاصله بندی شبکه زهکشی، بعد از ورود به نرم افزار ILWIS بدست آمد. در این تحقیق، طاقدیس مورد مطالعه به سه منطقه تکتونیکی تقسیم شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که شاخص های ژئومورفیک مذکور در بخش های مختلف طاقدیس متفاوت هستند. بطور کلی بررسی شاخصهای ژئومورفیک در طاقدیس گلیان نشان می دهد که اولا طاقدیس گلیان از نظر تکتونیکی فعال است و ثانیا میزان فعالیت های تکتونیکی از جنوب شرق طاقدیس به سمت شمال غرب آن افزایش می یابد.