سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدرضا اراستی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
بابک قریشی – کارشناسی ارشد MBA
ازیتا کرمی پور – دانشجوی دکتری دانشگاه پلی تکنیک لورن فرانسه

چکیده:

این مقاله به موضوع ظرفیت نواوری و نحوه اندازه گیری ان در بنگاههای اقتصادی می پردازد ظرفیت نواوری توان بالقوه یک بنگاه / کشور در انجام فعالیت نواورانه است که از آن جمله می توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید رویه ها و فرایندهای نو و یا ایده های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد به عنوان اولین تحقیق در این زمینه در ایران مفهوم ظرفیت نواوری و دیگر مفاهیم مرتبط با آن تبیین شده و معیارها و مدلهای ارزیابی ظرفیت نواوری مورد بررسی قرار گرفته است ارائه یک چارچوب نظری بر مبنای مرور ادبیات حاصل این بخش از مطالعه است همچنین ابزاری در حد یک پرسشنامه برای ارزیابی ظرفیت نواوری در سطح بنگاههای اقتصادی بر مبنای مدل نظری ارائه شده توسط مورل و بولی محققین فرانسوی توسعه داده شده است سپس به هدف اعتبار سنجی سازه ای پرسشنامه در میان 108 شرکت اتوماسیون صنعتی ایران توزیع شده و مورد ازمایش قرار گرفته است.