سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی ثریایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
رضا قاروئی آهنگر – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مالی

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی عملکرد شعب بانک صادرات مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها DEA در سال مالی 1386 برای رسیدن به اهداف پنج گانه ای همچون درجه بندی شعب تعیین کارایی، تعیین شعب مرجع، ارائه راهکارهایی برای شعب ناکارا و در نهایت رتبه بندی واحدهای کارا صورت پذیرفته است. و به این منظور در ادامه کار به ارائه مدل مناسب جهت ارزیابی کارایی پرداخته می شود. دراین تحقیق ابتدا با استفاده از نمونه برداری تصادفی طبقه بندی تعداد 56 شعبه از 141 شعبه موجود در سطح استان در 3 گروه درجه 3، درجه 4 و درجه 5 انتخاب شده اند که نتایج حاصل نشان میدهد که حدود 70% از شعبات درجه 3 6شعبه از 9 شعبه و 10% از شعبات درجه 4 3 شعبه از 30 شعبه و 18% از شعبات درجه 5 3 شعبه از 17 شعبه دارای کارایی نسبی بوده اند که عدم توزیع صحیح نیرو در سطح شعب و تمرکز وجوه در برخی شعب باعث ناکارایی در این شعب می باشند.