سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی نقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
محمد سعادت سرشت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تهران
کریم نقدی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری

چکیده:

اسکان موقت در مدیریت بحران زلزله بعنوان یک خطر اجتناب ناپذیر از اهمیت بسزایی برخوردار است بطوریکه اسکان موقت حادثه دیدگاه به شکل بهینه و برنامه ریزی شده کاهش چشمگیری در تلفات جانی ناشی از زلزله را به دنبال خواهد داشت. اخیرا الگوریتم بهینهس ازی پرندگان PSO بطور قابلملاحظه ای در بین سایر روشهای بهینه سازی مورد استقبال قرارگرفته است الگوریتم پرندگان یکی از روشهای ابتکاری نوینی است که در آن از رفتار اجتماعی موجودات زنده پرندگان و ماهیی ها الگوبرداری شده است در تحقیق پیشرو یک روش سه مرحله ای برای اسکان موقت اسیب دیدگاه بحران زلزله ارائه شده است در گام اول مکانهای مناسب جهت اسکان اسیب دیدگان با توجه به پارامترهای امنیت و دردسترس بودن تعیین می گردد لذا برای تعیین این اماکن باید از اطلاعات مکانی و توصیفی استفاده شود در گام دوم مسیرهای بهینه بین بلوکهای ساختمانی و اماکن امن با استفاده از الگوریتم مسیریابی موجودتعیین می گردد و در گام سوم با توجه به دو معیار متفاوت ظرفیت اماکن امن و هزینه جابجایی جمعیت توزیع بهینه ای از جمعیت نسبت به اماکن امن با الگوریتم پرندگان صورت می گیرد الگوریتم پرندگان یکی از الگوریتمهایی است که براساس هوش ذرات عمل کرده و مانند الگوریتم ژنتیک با استفاده از تلاش جمعی و در تکرارهای بالا به جواب مورد نظر نزدیک می شود.