سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریدخت صدیق ابراهیم نیا – شرکت متن – شرکت مدیریت تولید برق قم
علی حسنی – شرکت متن – شرکت مدیریت تولید برق قم

چکیده:

پلی الکترولیت طبیعی حاصل از داستیلاسیون کیتین موجود در سخت پوستان دریایی که در این طرح تولید آن از پوست میگو مطرح می باشد، بعنوان کمک منعقد کننده در عملیات انعقاد و لخته سازی بکار می رود . جهت تست و بررسی این ماده ابتداء مقدار کمی از آن تولید گردید و توسط جارتست روی نمونه ای از آب خام نیروگاه قم آزمایش گردید که نتا یج مطلوبی را به دنبال داشت، بنابراین طرح تولید نیمه صنعتی آن مد نظر قرار گرفت بدین منظور پایلوت تولید کیتوزان طراحی و ساخته شد و حدود ۱ Kg از این ماده در پایلوت مذکور تولید گردید و جهت تست آزمایشگاهی و صنعتی، مجدداً به نیروگاه قم ارسال گردید، که نتایج بدست آمده رضایتبخش بود . همچنین با بهینه سازی های بعدی می توان نتایج بهتری حاصل نمود .