سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
پرویز گرشاسبی – مدیر کل دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش، سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزدار
انوشیروان نجفی – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی
بهلول علیجانی – استاد رشته اقلیم شناسی،دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

حوزه های شمالی شهر تهران بعلت اشراف سیلاب های این حوزه ها به شهر تهران و احتمال خطر جانی ومالی بالای آن،از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در مرداد ماه ۱۳۶۶ ،سیلابی عظیم به همراه مقدار زیادی گل و سنگ از این حوزه ها جاری گردید و تلفات جانی و خسارات مالی قابل توجهی بوجود آورد. بطور کلی این سوال اساسی وجود دارد که انجام عملیات آبخیزداری چه اثری روی سیلاب،رسوب دهی، ذخیره آب،پوشش گیاهی و مسایل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بی شک برای رفع مشکلاتی مانند موارد فوق و نیز پرداختن به محوریت و تمرکز آبخیزداری با دیدگاههای متفاوت و از جنبه های مختلف آن، وجود این راه کار ضرورتی گریز ناپذیرو بلکه یک الزام به شمار میرود. در مقاله حاضر سعی گردیده با بررسی اصول و مفاهیم آبخیزداری شهری که از طریق مرور منابع معتبر و اقدامات عملی انجام گردیده،به بحث ارزیابی اجرای عملیات آبخیزداری در بهبود پوشش گیاهی،کاهش سیل خیزی،بررسی حفاظت خاک و کاهش رسوب دهی، ذخیره آب و نیز نتایج اثرات اجتماعی در منطقه مورد نظر پرداخته شود.