سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صباح دانیار – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ایلام ایران
مسعود صیدی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ایلام ایران
الهه نوروزی – دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه ایلام ایران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی راهکارهای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات درسیستم های توزیع برق پروژه های عمرانی مقیاس وسیع پرداخت شده است مطالعات و شبه سازی های انجام شده دراین مقاله برروی سیستم برق رسانی یک تونل انتقال آب درحال احداث انجام شده است کلیه شبیه سازی ها براساس داده های واقعی سیستم توزیع برق این تونل و بااستفاده ازنرم افزار ETAP انجام شده است این تونل انتقال آب درحال احداث دارای طولی معادل ۲۶کیلومتر است ودارای بارهای الکتریکی متنوعی همچون دستگاه حفار تونل پمپهای ابکشی فن های تهویه روشنایی و مصارف عمومی دیگر میب اشد به علت تخمین های نادرست درابتدای پروژه و نیز عدم قطعیت های موجوددرگزارش زمین شناسی منطقه درحین احداث افت ولتاژ ازحدمجاز خارج شده است بااستفاده ازراهکارهایی چون استفاده ازسیم های هوایی بامقطع بیشتر استفاده ازبانکهای خازنی استفاده ازاتوبستر احداث خط هوایی ازمسیر جدید و احداث پست جدید به بررسی روند فنی و اقتصادی بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات پرداخته شده است باتوجه به تاثیر زیاد مسائل اقتصادی دراین پروژه ها راهکارهای پیشنهادی بااستفاده ازیک روش بهینه سازی اقتصادی ـ فنی مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین راهکار پیشنهاد شده است این راهکار بصورت واقعی مورد اجرا قرارگرفته و تبعات مثبت منفی و اقتصادی آن تایید شده است