سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بشری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

امروزه استفاده از داده های ایستگاه های آبسنجی نقش اساسی در بسیاری از پروژه های آبخیزداری دارد اما بخش عمده ای از حوزه های آبخیز کشور فاقد ایستگاه های مذکور بوده و یا به دلیل کاستی های آماری عملا داده های آنها غیرقابل استفاده می باشند دراین مطالعه ایستگاه روانسر دراستان کرمانشاه به دلیل همجواری ایستگاه های همدیدی و آب سنجی آن مورد توجه قرارگرفت داده های ماهانه دبی آن اخذ گردید و با داده های اقلیمی موجود درایستگاه همدیدی آن طی دوره مشترک آماری ۱۸ سال مورد مدلسازی با استفاده از مدلهای رگرسیونی خطی چندمتغیره و روش گام به گام قرارگرفت تا امکان برآورد دبی به واسطه کاربرد متغیرهای اقلیمی آسان یافت ارزیابی شود نتایج نشان داد که میتوان براساس متغیرهای اقلیمی محدوده شامل میانگین رطوبت نسبی حداکثر میانگین سرعت باد و بارش کل ماهانه مقادیر دبی ماهانه را با دقت قابل قبولی تخمین زد سایر متغیرهای اقلیمی نیز همبستگی معنی داری با دبی ماهانه از خود نشان ندادند.