سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جلالی – عضو هیات علمی و استاد یار دانشگاه تبریز
بهمن فرهمند آذر – عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تبریز
سعید ابراهیمی سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه موسسه آموزش عالی سراج تبریز

چکیده:

با توجه به اینکه در طراحی تعداد زیادی از پل های موجود اثرات تخریبی زمین لرزه به علت ناکافی بودن دانش طراحی لرزه ای در زمان ساخت در نظر گرفته نشده است ،احتمال بروز خسارات وسیع در پل ها و اجزای موجود آنها بر اثر وقوع یک زلزله نسبتا شدید دور از انتظار نخواهد بود. در بررسی های انجام شده در تحقیقات میدانی بعد از وقوع زلزله های بزرگ و ارزیابی لرزه ای سازه های موجود مشخص شده است که پایه ی پل های قدیمی دارای ضعف های فنی از جمله مقاومت طراحی ناکافی، شکل پذیری کم سازه و … می باشند بنابراین با توجه به ضعف های موجود، در ای ن پژوهش ورق های FRP و غلاف فولادی برای به سازی لرزه ای پایه پل پیشنهاد شد تا مورد ارزیابی قرار گیرند و مزایا و معایب هر کدام از روش ها مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. برای رفع این نقیصه ها ابتدا نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از تحقیقات دپارتمان مهندسی عمران دانشگاه واشنگتن در مورد ورقهای FRP و غلاف فولادی توسط نرم افزار ABAQUS مورد صحت سنجی قرار گرفت. سپس سازه پایه پل در نرم افزار، بدون FRP و غلاف فولاد ی مدل ساز ی شد و مورد آنالیز لرزه ای قرار گرفت. در ادامه مشخصات ورق های FRP و غلاف فولادی به صورت مجزا به سازه اعمال شد و مورد تحلیل قرار گرفت تا میزان افزایش مقاومت و شکل پذیری نسبت به حالت اولیه مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده میزان اثربخش ی هر کدام از روش ها بر روی مقاومت و شکل پذیری سازه و بهبود عملکرد لرزه ای سیستم سازه ای و مزایا و معایب هر کدام از روش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.