سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی حاجی میرعرب – مشاور مدیرعامل و مدیر استراتژیک و توسعه مدیریت شرکت پارس خودرو
محمد نجفی نوبر – کارشناس مدیریت استراتژیک و توسعه مدیریت شرکت پارس خودرو

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمان ها به علت گستردگی روابط الکترونیک و شکسته شدن مرزها و فاصله، نیازمند قابلیت رقابت پذیری بالا میباشند به نحوی که بتوانندبا توجه به رقبای بسیار در صنعت و بازار به حیات خود ادامه داده و روند رو به رشد خود را حفظ نمایند دراین میان سازمانهایی به این هدف دست خواهندیافت که اجزای تشکیل دهنده آنها به مانند حلقه های یک زنجیر در هم تنیده شده و با هماهنگی مناسب ی در کنار یکدیگر سازمان را به حرکت دراورند بدون شک نقشمدیران و راهبری سازمانی انها از مهمترین ارکان اصلی ایجاد یک حرکت در سازمان ها می باشد براین اساس شناخت دقیق نوع سبک رهبری جاری شده در هر سازمان تشخیص نقاط قابل بهبود آن و در نهایت برنامه ریزی و اجرای برنامه بهبود آن ازاهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. تحقیق حاضر برگرفته از یک تجربه کاربردیدر شرکت پارس خودرو با عنوان ارزیابی مدیران و بازبینی سبک رهبری است که تمامی مراحل اجرای آن اعم از سیاستگذاری برنامه ریزی و هدفگذاری فازهای اجرا و در نهایت جمع بندی و تحلیل ارائه شده است.