سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی علی زاده – پژوهشگاه مواد و انرژی
رسول سلیمانپور – شرکت فولاد مبارکه
سید علی شمسی نیا – شرکت فولاد مبارکه
رضا اسماعیل پور – شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

اساسا توزیع یکنواخت مواد چسبنده در بین ذرات سنگ آهن، جلوگیری از آگلومره شدن ذرات چسب، ورود گانگ اسیدی کمتر به مخلوط مواد، تولید گندله های با خواص فیزیکی یکنواخت ، آلو دگی کمتر به لحاظ مسایل زیست محیطی و کاهش مصرف انرژی در کوره های قوس الکتریک از جمله مزایای استفاده از محلول سیلیکات سدیم به جای پودر بنتونیت د رمخلوط مواد گندله سازی به شمار می رود. د راین پژوهش با افزودن ۴/۵ لیتر محلول چسب به ازای هر تن تولید گندله خام، تولید آزمایشی گندله پخته ،اجام گرفته است، با انجام نمونه گیری های لازم و تعیین خواص شیمیایی و فیزیکی گندله خام و پخته، تغییرات د رمشخصه های کیفی گندله مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد افت محسوسی در مشخصه های کیفی گندله خام و پخته در مقایسه با گندله های بنتونیتی مشاهده نشده و حتی د رمواردی خواص گندله نیز بهبود یافته است.