سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بتول شمس – کارشناس ارشد محیط زیست
جمشید منصوری – دکتری محیط زیست
محمود قاسمپوری – دکتری محیط زیست

چکیده:

از انجایی که پرندگان مهاجر درانواع مختلف زیست گاه ها درنقاط مختلفی از زمین درطول دوره مهاجرتشان زندگی می کنند اطلاع از وضعیت زیستی آنها کمک شایانی درجهت حفظ آنها و سایرگونه های که به اشکال مختلف به انها وابسته و یا درارتباط هستندخواهد بود یک راه حل عملی برای انجام این مهم ارزیابی زیستگاه می باشد با ارزیابی زیستگاه می توان مطلوبیت و تعدادواحدهای زیستگاهی موجود برای این گونه ها را به دست آورد برای این کار ابتدا چهارنقطه دراطراف دریاچه سدحنا به عنوا مناطق مطالعاتی انتخاب گردید سپس ارزیابی زیستگاه به روش های HEP و رتبه بندی به متغیرهای مختلف دربخشهای مختلف دریاچه انجام شد فاکتورهای عمده ای که به عنوان متغیرهای زیستگاهی برای ارزیابی زیستگاه پرندگان مهاجر این منطقه درنظر گرفته و سنجش شد عبارت بودند از شاصخ امنیت ، تراکم درکلونی ها، عوارض زمین های مجاور پوشش گیاهی پیرامون تالاب، عمق آب جنس بستر درمناطق آشیانه سازی