سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زینب مولایی – دانشگاه کردستان دانش اموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب
عیسی معروف پور – دانشگاه کردستان استادیار گروه مهندسی اب
عباس ملکی – دانشگاه لرستان استادیار گروه مهندسی آب

چکیده:

یکنواختی توزیع یکی از مهمترین پارامترهای موثر در براورد ارزیابی یک سیستم ابیاری بارانی است در راستای براورد توزیع یکنواختی معادلات متعددی توسط پژوهندگان متفاوتی ارائه شده است اما معادله کریستیانسن یکی از متداول ترین و پرکاربرد ترین آنها می باشد هدف از این پژوهش ارزیابی معادلات ارائه شده جهت محاسبه ضریب یکنواختی در جهت براورد یکنواختی توزیع آب در سیستمهای ابیاری بارانی می باشد برای این منظور ۱۰ سیستم ابیاری بارانی کلاسیک ثابت با ابپاش متحرک از مراع دشت کوهدشت مورد ارزیابی یکنواختی توزیع آب قرارگرفت. یکنواختی توزیع با استفاده از معادلات کرسیتیانسن ، مریام و کلر هارت و رینولدز ، ویلکوکس و اسوالز، کریدل و همکاران، بیل، کارملی، هاوایی و بنامی و هر محاسبه گردید. تجزیه اماری داده های حاصله توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.