سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد مویدیان – دانشگاه پیام نورمرکز اصفهان
حمیدرضا عشقی زاده – دانشجوی دکتری
آزاده صدرارحامی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

باتوجه به اهمیت مرحله جوانه زنی و استقرار گونه های گیاهی درمناطق بیابانی دراین آزمایش پاسخ گیاه اشنیان و هالوکنموم به تنشهای شوری و خشکی ارزیابی شد نتایج آزمایش نشان داد که پتانسیل آب منفی ناشی از تیمارهای شوری و خشکی درصد و سرعت جوانه زنی بذور و طول ساقهچه را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار داد و با افزایش درصد شوری و پتانسیل اسمزی درصد جوانه زنی کاهش یافت بطور کلی با توجه به نتایج بدست امده درشرایط آزمایشگاهی تحمل به شوری و خشکی درگیاه اشنیان بیشتراز گیاه هالوکنموم بود.