سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کلثوم بهروزی –
پیمان سلطانی –
سارا حبیبی –
حمدالله سنگین آبادی –

چکیده:

با توجه به تلاش بدون وقفه دشمن در از بین بردن و به ابتذال کشیدن حجاب زنان و بویژه دانشجویان دانشگاه ها و در نتیجه حاکمیت فرهنگ سلطه بر جهان، سعی شده در این تحقیق میزان اطلاعات و آگاهی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد قروه در بحث آموزه های قرآن و عترت در مسئله حجاب و عفاف سنجیده و مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور پرسشنامه ای محقق ساخته به صورت باز و بسته طراحی و به شکل تصادفی توسط دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه جامع- کاربردی قروه تکمیل و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله از پژوهش نشان می دهد که میزان اطلاعات و آگاهی دانشجویان از آموزه های قرآن و عترت در بحث حجاب و عفاف متوسط تا ضعیف می باشد، بطوریکه در برخی از گزینه ها 100% جامعه آماری مورد مطالعه گزینه های نادرست را انتخاب نموده اند و در برخی دیگر از گزینه ها اطلاعات دانشجویان مناسب و درخور توجه بوده است. در مجموع با میانگین گیری از درصدهای جواب های صحیح کمتر از 50 درصد (49/22) گزینه ها صحیح جواب داده شده اند و به بیان دیگر، میانگین نمرات کسب شده کمتر از 10 می باشد. از این رو پیشنهاد می شود که در سرفصلهای دروسی مانند معارف و اخلاق اسلامی، بیشتر به آموزه های قرآنی در بحث حجاب و عفاف پرداخته شده و حتی با توجه به شرایط امروزی جامعه ی ما ارائه واحدهایی به همین منظور (البته با کارشناسی و آینده نگری دقیق) ضروری به نظر می رسد.