سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه شهسوار – موسسه آموزش عالی ایوانکی
نورازلین احمدبصری – Department Civil and Structural Engineering University Kebangsaan Malaysia

چکیده:

با افزایش بی سابقه جمعیت از نیمه دوم قرن بیستم باعث توسعه شهرنشینی درکلانشهرها گردید که این مهم سبب دل مشغولی بسیاری ازنخبگان و صاحبنظران گوناگون به مسائل و پدیده های ناشی از توسعه شهری و شهرنشینی شده است نگرشی کوتاه به تاریخ بلندمدت اسکان مردم در محیط های مختلف ایران نشان میدهد که تهران از نظر راهبردی بسیار حائز اهمیت است تهران در 1785 میلادی بهعنوان پایتخت انتخاب شد پایتخت شدن تهران باعث فراهم شدن فرصتهای جذب مهاجرین و منابع به این شهر و افزایش وسعت و اهمیت روزافزون ان شد بطوریکه درسال 2010 میلادی جمعیت شهر تهران 9280 هزار نفر افزایش یافت دراین پروژه با بررسی وضعیت توسعه شهرنشینی در تهران و پارامترهای آن که سبب افزایش آلودگی صوتی شده اند و اندازه گیری آلودگی صوتی و تعیین و تاثیر پارامترهای اصلی توسعه شهری شامل جمعیت و ترافیک و تراکم مسکونی و فضای سبز برآلودگی صوتی توسط سه ایستگاه مسکونی تجاری و ا داری تراز معادل صوتی و ماکزیمم فشار صوتی را اندازه گیری نموده و سپس به ارزیابی میزان تاثیر عوامل برروی آلودگی صوتی در منطقه یک تهران پرداخته است در پایان می توان با سیاست گذار یووضع قوانین در دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی همکاری بیشتر شهرداری باسازمان ها و ایجاد استراتژی فرمهای فضایی ساخت بناهای مسکونی در توسعه شهری به گونه های انجم گردد که کمترین اثر فزاینده را برآلودگی صوتی منطقه یک تهران برجای گذارد.