سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی معلم – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین بهانی نهابادی – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو- اصفهان – دانشگاه علمی کاربر
امید امانی فر – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو- اصفهان
نعمت اله صیادی – شرکت مشاوره و تحقیقات صنعتی پژوهنده نیرو- اصفهان

چکیده:

تا قبل از خصوصی سازی صنعت برق، جایگاه برنامهریزی ولتاژ در سیستمهای توزیع محدود به برنامه ریزی کیفیت برق بود. با این حال اثرات قابل توجه ولتاژ بر اقتصاد توزیع، اعم از قابلیتآن در پیکسایی و کاهش تلفات شبکه، موجب شکلگیری مفهومی به نام مدیریتیا مهندسی ولتاژ گردید . مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که با مدیریتصحیح ولتاژ در شبکه های توزیع میتوان اقتصاد آنها را بهبود و هزینه های عملیاتیشان را تا حد قابل توجهی کاهش داد. در این مقاله نقش مدیریت ولتاژ بکمک تنظیم ولتاژ توسط تپ ترانسفورمرهای توزیع و تپ ترانسفورمر پست فوق توزیع، در پیک سایی و کاهش تلفات در ناحیه بازار تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهند با مدیریت صحیح ولتاژ در این ناحیه سالانه مبالغ زیادی صرفهجویی در بخشهای توزیع، فوق توزیع، انتقال و تولید از طریق آزاد سازی ظرفیت خطوط، ترانسها و نیروگاهها و همچنین کاهش اتلاف انرژی، حاصل می شود، بدون اینکه هزینهای به شرکت توزیع تحمیل شود.