سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه نور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سمیه فضلی –
حشمت اله آقارضی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

چکیده:

فرایند فرسایش خاک و ارزیابی کنترل آن از مهمترین پیش نیازهای مدیریت صحیح منابع اب و خاک درحوزه های آبخیز به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است شرایط حساس اکولوژیک دراین قسمت از کشور به گونه ای است که تخریب پوشش گیاهی باعث لطمات شدید زیست محیطی درون و برون منطقه ای خواهد شد مطالعه همچنین تعیین نقش دخالت های کنترل پذیر انسانی از طریق تغییر کاربری اراضی بسیار مهم بوده و بررسی مقایسه ای آنها بسیار حائز اهمیت است دراین راستا تحقق حاضر با هدف ارزیابی هیدرولوژیکی تخریب مراتع درمنطقه خسبیجان اراک پایه ریزی شده است بدینمنظور اقدام به شخم مراتع بذرپاشی دربعضی مناطق و آیش ماندن سایر مناطق صورت گرفت نتایج دلالت برافزایش ۱/۱ و ۴/۲ رواناب و رسوب و مشخصا حساسیت بیشتر فرسایش خاک نسبت به تخریب پوشش گیاهی داشت.