سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قربانعلی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – استادیاران گروه ارشد مناطق بیابانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی –
محسن ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق شناسایی عوامل اصلی و تاثیر گذاردرتشدید روند بیابان زایی و تهیه نقشه روند بیابان زایی منطقه مورد مطالعه دانست که این اهداف با استفاده از مدل ICD مورد پیگیری قرارگرفته است درهر واحد بیابانی عوامل موثر دربیابان زایی شامل سه عامل محیطی سه عامل انسانی و دو عامل شاخص فرسایش خاک و توان برگشت پذیری و بازسازی اکویستم به روش امتیاز دهی دردامنه ۰-۱۰ مورد بررسی قرارگرفت سپس براساس جمع امتیازات بدست آمده و مقایسه آن با جدول شاخص شدت بیابان زایی نقشه نهایی بیابان زایی تهیه گردیدند نتایج نشان میدهد اصلی ترین معیار موجود درمنطقه که درروند بیابان زایی موثر است عامل اصلی انسانی شامل فرایند تخریب منابع آب w.d تخریب منابع گیاهی p.d، می باشد.