سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نادیا موحد – کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه امیرکبیر
سیما رفیعی سرشکی – کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

تامین انرژی مورد نیاز، یکی از موارد مهمی است که امروزه تاثیربسزایی در روابط بین المللی و پیشرفت کشورها دارد. در حال حاضر سوختهای فسیلی از جمله مهمترین منابع انرژی تجدیدناپذیر میباشند که 90 درصد از انرژی جهان را فراهم کرده و روبه اتمام می باشند و قیمت آنها متاثر از اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان است. استفاده از این منابع انرژی به دلیل مسائلی چون عدم امنیت در مورد تامین و ارزش فرآوان این سوختها و مهمتر از همه، مسائل زیست محیطی ناشی از مصرف این نوع سوختها، توجه دولتها را به منابع انرژی تجدیدپذیر که تمام نشدنی بوده، و مشکلات ناشی از منابع فسیلی از قبیل آلودگی هوا و افزایش دمای زمین را ندارد، معطوف کرده است. از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر می توان به انرژیهای باد، خورشید، آب، زمین گرمایی، و زیست توده ای اشاره کرد. موضوعی که در این خلال برای مسئولان و تصمیمگیرندگان این عرصه، حایز اهمیت جلوه می نماید، انتخاب منبع انرژی تجدیدپذیر و تدوین خط مشی مناسب برای بهرهگیری از آن در مناطق مختلف کشور براساس عواملی چون، شرایط اقلیمی، هزینه فرآوری، فناوری های موردنیاز و … میباشد. در چنین شرایطی که تصمیمگیرنده با معیارهای متعدد و گاها متضاد مواجه است، تکنیک های تصمیمگیری چندمعیاره میتواند نقش شایان توجهی در انتخاب راهکار و گزینه برتر ایفا نماید. مطالعه حاضر درصدد است ضمن تشریح موضوعاتی پیرامون منابع انرژی تجدیدپذیر به بررسی تعدادی از مهمترین پژوهشهای این حوزه با محوریت ارزیابی و اولویتبندی منابع انرژی تجدیدپذیر بپردازد.