سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد خراشه – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مھندسی شیمی و نفت
حسن زارع علی ابادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاھرود، دانشکده فنی، گروه مھندسی شیمی
مجید غفوریان – ٭عضو باشگاه پژوھشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاھرود دانشکده ف

چکیده:

اتیلن و پروپیلن در شمار اصلیترین محصولات پایه پتروشیمی قرار دارد که ارزش افزودهای بیش از مواد اولیه پتروشیمی نظیرگاز و نفتا به خود اختصاص داده است از طرفی تکنولوژیهای مرسوم در صنایع پتروشیمی ، قابلیت تولید الفینها و محصولات پتروشیمیایی را فقط از گاز مایع و اتان موجود در گاز طبیعی دارند . فرآیند های تبدیل متانول به الفینMTO)و تبدیل متانول به پروپیلنMTP)از جمله تکنولوژی های نوین تولید الفین می باشد که در نتیجه ، علاوه بر رفع مشکل صادرات گاز طبیعی به صورت خام ، ۹۰ درصد آن به مواد با ارزش افزوده بالا تبدیل میشود. در این مقاله به بررسی و ارزیابی از لحاظ خوراک، تکنولوژی و تولید الفین توسط این دو فرآیند و راکتورهای بستر سیال و بستر ثابت پرداخته ایم و به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن گاز طبیعی به عنوان خوراک باعث افزایش تولید اتیلن و پروپیلن به عنوان محصول می شود که این به خاطر استفاده از گاز متانی است که ۹۰ درصد گاز طبیعی را شامل شده است و همچنین بر اساس تقاضا اگر تولید اتیلن و پروپیلن مدنظر باشد فرآیندMTOرا در راکتورهای بستر سیال به دلیل آنکه این فرآیند در این راکتور دارای انعطاف پذیری خاصی است که می توان درصد محصولات را بر اساس نیاز بازار مصرف تعیین نمود و اگر پروپیلن محصول اصلی باشد باید ازفرآیندMTP در راکتورهای بستر ثابت استفاده نمود بخاطر آنکه زمان ماند خوراک در این گونه راکتورها بالاتر می باشد.