سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی سجادی – مهندسی برق کنترل، شرکت کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی
زهرا بیگم سجادی – دانشجوی دکترای مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
خالد سلطان نژاد – کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون بشر به منابع انرژی و محدود بودن این منابع، تلاش های فراوانی در جهت دستیابی به منابع انرژی جدید و نیز استفاده از منابع موجود بطور بهینه انجام گردیده است. کشت و صنعت های میرزا کوچک خان و امیرکبیر با تولید سالانه 002222 تن باگاس و 022 میلیون تومان هزینه نگهداری، حمل و نقل و امحای آن، سالانه هزینههای قابل توجهی صرف میکنند. سوخت مصرفی برای تولید انرژی در کشت و صنعتهای مورد مطالعه مازوت و گاز طبیعی است. با توجه به اینکه سوخت های مصرفی گران بوده وآلایندگی زیادی ایجاد میکنند و نیز در دسترس بودن باگاس به مقدار کافی، در مقاله حاضر با بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا برای استفاده از باگاس به عنوان سوخت جایگزین سوخت های فسیلی در نیروگاه های تولید برق و ارزیابی فنی و اقتصادی روش های باگاس سوزی و گازی سازی بعنوان دو روش استحصال انرژی از باگاس بررسی شد. بهترین روش با در نظرگرفتن ارزیابی های فنی، اقتصادی، تجهیزات موردنیاز و همچنین شرایط تولید سالانه باگاس در شرکت های مورد مطالعه، روش باگاس سوزی انتخاب گردید÷