سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی ذوالفقاری – کمیته تحقیقات شرکت پیما برق ایران
حسین نجفی – کمیته تحقیقات شرکت پیما برق ایران

چکیده:

اتوماسیون شبکه های توزیع از سال ۱۹۶۰ میلادی توسط شرکتهای توزیع در کشورهای صنعتی شروع به مطالعه و بررسی جهت پیاده سازی شده است . در گذشته در کشورهائی نظیر ایران این امر به منزله یک فن آوری تجملی به حساب می آمد ولی امروزه با واقعیت های دنیای موجود در مورد کاهش شاخص انرژی توزیع نشده و لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های نصب شده امر پیاده سازی اتوماسیون در نقاط کلیدی و حساس شبکه توزیع یک الزام اجتناب ناپذیر به حساب می آید . از طرف دیگر وجود سطوح مختلف اتوماسیون توزیع : پراکندگی توابع آن و تراکم زیاد نورهای شبکه توزیع : تکنولوژی کارآمد و به روزی را جهت کنترل و مونیتورینگ کل شبکه توزیع می طلبد . از آنجائیکه در پیاده سازی اتوماسیون توزیع در نظر گرفتن نیاز شبکه و شرائط محلی و اقتصادی از نظر بازگشت سرمایه و حساسیت نسبت به بهبود در شاخص انرژی تولید نشده اساسی است در این مقاله شاخص های بهینه با توجه به محدودیت ها برای پیاده سازی اتوماسیون در سطح فیدر تعیین و با توجه به این شاخص ها فیدرهای شبکه توزیع جنوب غرب تهران جهت پیاده سازی اتوماسیون اولویت بندی شده و سپس با تدوین متودولوژی و الگوریتم مناسب و مکانیزه محل تجهیزات در روی فیدرهای نمونه انتخاب و نتایج مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .