سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهره موسوی – دانشجوی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – استادیاران گروه ارشد مناطق بیابانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی –
بهمن شمس اسفندآباد –

چکیده:

برای ارزیابی و تهیه نقشه وضعیت بیابان زایی مدلهای مختلفی ارایه شده است دراین تحقیق با استفاده از روش مدالوس وضعیت فعلی بیابان زایی درمحدوده ای به مساحت ۲۰۰۵٫۲۷۴۹ هکتار دردشت اراک بررسی شد بدین منظور مطالعات ژئومرفولوژی واحدهای کاری براساس رخساره های ژئومرفولوژی تعیین گردید و سپس به چهارشاخص اقلیم خاک پوشش گیاهی مدیریت امتیاز داده شد و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از شاخصها جهت تهیه نقشه هرلایه تهیه گردید نتایج بدست آمده ازا ین ارزیابی ضمن تایید کارایی مدل مدالوس نشانگر آن استکه درحدود ۱۰٫۴۳ درصد از سطح کل منطقه از نظر بیابان زایی درکلاس بحرانی ۸۷٫۵۸ درصددرکلاس شکننده و ۱٫۹۷ درصد درکلاس بالقوه قرار دارد.