سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
امیرحسین محوی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
یداله فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط

چکیده:

مطابق با قانون هوای پاک سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکاEPA1990 کهنیاز به نظارت گسترده تر از ازن و پیش سازهای آن را بیان می نماید 13 ترکیب الی فرار در میدان انقلاب تهران از دی تا اسفند ماه 1389 برای اولین بار مطابق با ایستگاه های ارزیابی فتوشیمیای مانیتورینگ اندازه گیری شد دربین گروه های الی فرار آروماتیک ها بیشترین غلظت 0.549ppb را داشتند بالا بودن غلظت متوسط تولوئن 0.135ppb همراه با گروه آروماتیک نشان دهنده ترافیک زیاد این بخش بود که تشکیل مه دود فتوشیمیایی و ازن را تسهیل می بخشد بزرگترین نگرانی در مورد مه دود فتوشیمیایی اثر آن بر سلامت مردم است الگوهای تنوع و نوع VOC روزانه نشان داد غلظت بسیاری از گروه ها به عنوان مثال آروماتیک ها و پارافین ها تا نیمه روز تقریبا به اوج خودمی رسد ترافیکجهت و مقدار باد درروزفعالیت زیستی و پخت و پز باعث شد مواد آلی فرار از جمله گروه آروماتیک در ظهر به حداکثر مقدار غلظت برسد استفاده ازگاز نفت مایع LPG و یا گاز طبیعی فشرده CNG به جای بنزین بهبود کیفیت سوخت استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه سواری درکنترل و کاهش سطح آلودگی مواد آلی فراردرهوا کمک شایانی خواهد کرد.