سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر فرشچیان – گروه مهندسی برق – دانشکده فنی – دانشگاه تبریز ، پژوهشکده تولید – پژوهشگا

چکیده:

قابلیت اطمینان یکی از شاخصهای مهم در طراحی شبکه های مصرف داخلی نیروگاه می باشد که میزان امنیت و اطمینان از کارکرد صحیح هر واحد نیروگاه مستقیماً متناسب با آن است .
در این مقاله طرحها و آرایش های متداول شبکه های مصرف داخلی نیروگاههای بخار از دیدگاه شاخص مذکور مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد .
هدف از بررسیها و مطالعات انجام شده، ارائه روش و راهکاری به منظور انجام محاسبات کمی در خصوص قابلیت اطمینان این شبکه ها، به عنوان یکی از معیارهای اصلی در طراحی آنها می باشد که می تواند راهنمای مهندسین طراح و مشاور در انتخاب نوع طرح و سایر خصوصیات چنین شبکه هایی باشد . در بررسیهای انجام شده، محاسبات قابلیت اطمینان برای شش طرح مختلف صورت گرفته و بر مبنای نتایج بدست آمده از محاسبات مذکور، این طرحها از دیدگاه شاخص قابلیت اطمینان اولویت بندی شده اند .