سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید قره چلو – عضو هیات علمی دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان

چکیده:

در این پژوهش جهت تهیه نقشه شوری خاک از داده های ماهواره ایETM+ مربوط به سال 2002 استفاده شد. جهت طبقه بندی نظارت شده الگوریتم یا طبقه بندی کننده های ١ مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به روش طبقه بندی با الگوریتم های حداقل فاصله، جعبه ای و حداکثر احتمال اشاره نمود. سپس برای دست یافتن به طبقه بندی با دقت مناسب، این روشها در نرم افزار ایلویس با معرفی 20 کلاس آموزشی خاک مورد مقایسه قرار گرفت. پس از مقایسه طبقه بندی های مختلف با عمل سعی و خطا و ارزیابی دقت آنها با تشکیل جدول ماتریس خطا بهترین طبقه بندی با دقت بالا، روش حداکثر احتمال با حد آستانه 25 مشخص گردید. اما بایستی دقت کرد برای اجرای صحیح این شیوه بایستی طبقات از یک توزیع نرمال برخودار باشند و شرط استفاده بجا از روش حداکثر احتمال آن است که توزیع مقادیر درجه روشنایی پیکسل های مناطق آموزشی به صورت زنگوله ای باشد، ولی اگر واقعیت غیراز این باشد ممکن است نتایج از اعتبار لازم برخودار نباشد