سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد بهادری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
محمد عطائی – دانشیاران دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی –

چکیده:

خواص ماده سنگ و ساختارناپیوستگی ها درتوده سنگ از مهمترین پارامترهای موثر برنتایج آتشباری هستند این تاثیر بصورت قابلیت انفجار ویژگی طبیعی توده سنگ به شمار می اید تاکنون تلاشهای زیادی برای ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ براساس طبقه بندیهای ژئومکانیکی توده سنگ و تعیین خرج ویژه بهینه انجام شده است دراین مقاله سعی شده تا ضمن معرفی انواع روشهای تعیین قابلیت انفجار سنگها این روش ها گروه بندی شوند تا امکان استفاده از آنها توسط طراحان معدن آسان تر گردد بررسی ها نشان میدهد که روش لو و لاتهام و روش عظیمی و اصانلو با توجه به عوامل موجود درروش ازجمله مقاومت فشاری تک محوره ماده سنگ مقاومت کششی تک محوره چگالی ماده سنگ فاصله داری متوسط بعدفراکتال اندازه بلوک درجا و … بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند و ازطرفی روش ارایه شده توسط عظیمی و اصانلو به دلیل ماهیت فازی بودن آن برروش لاتهام ارجحیت دارد.