سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین علی اکبری پور – کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز ساری.
مریم ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، مرکز ساری.

چکیده:

اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاست های کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می گیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد. در این راستا اقتصاد دانش بنیان می تواند راهکاری برای دست یابی به این مهم باشد، این اقتصاد با وقوع تحولات علمی و تحقیقاتی، دگرگونی عمیقی در عرصه رشد و تولید اقتصادی ایفا می کند. اقتصاد مبتنی بر علم و دانش موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و درنهایت تحقق اقتصاد مقاومتی می شود . به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی به دست آوردن پیشرفت هایی در زمینه توسعه پایدار هستند؛ هدف این مقاله بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان دراقتصاد مقاومتی و تحقق توسعه پایدار است . بدین منظور به مفاهیم اقتصاد دانش بنیان ، ارکان و ویژگی های آن، مفاهیم بهره وری و عوامل مؤثر بر آن اشاره شده و تأثیر هر یک از ارکان اقتصاد دانش بنیان بر توسعه اقتصادی بیان می گردد و در خاتمه به نقش اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد تمامی ارکان اقتصاد دانش بنیان رابطه مثبتی با رشد و توسعه پای دار اقتصادی دارند و پیامد این روابط کاهش بیکاری، کیفیت بهتر محصولات و خدمات، کاهش قیمت تمام شده، اصلاح الگوی مصرف و در واقع تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی خواهد بود