سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد بابایی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد
حسن بابایی – فوق لیسانس مهندسی زلزله

چکیده:

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود که برپایه روش عملکردی بنا شده برای کنترل آسیب پذیری ساختمان ها استفاده می شود هدف ازاین تحقیق نیز ارزیابی و کنترل آسیب پذیری ساختمان های طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ ایران براساس این دستورالعمل بوده براین اساس چندین ساختمان با قاب خمشی فولادی براساس الزامات لرزه ای استاندارد ۲۸۰۰ توسط نرم افزار Etabs طراحی شده و آسیب پذیری این ساختمان ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای کنترل می شوند بدین صورت که در ابتدا ساختمان های مورد مطالعه طراحی شده براساس نرم افزار perform3D مدلسازی شده و پس از آن روشهای مدلسازی و انواع تحلیل های انجام شده از جمله تحلیل دینامیکی خطی تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی و چگونگی تحلیل روی مدلها بیان گردیده است و سپس کنترل اسیب پذیری براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای و آیین نامه FEMA صورت گرفته است و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده نشان میدهد که ساختمان های طراحی شده با الزامات لرزه ای استاندارد ۲۸۰۰ ایران ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود برای هدف یکسان را فراهم نمی سازند و باید کنترل آسیب پذیری براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود صورت گیرد.