سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر ال شیخ – دانشیار گروه سیستمهای اطلاعات مکانی

چکیده:

زلزله یکی از مهمترین مخاطرات زمینی است که سالانه جان صدها نفر را می گیرد پیش بینی زلزله هنوز به طور قطعی امکان پذیر نیست اما می توان با پهنه بندی خطر زلزله مناطق با خطر بالا را شناسایی نمود و تدابیری برای مقابله با وضعیت بحرانی انها در هنگام زلزله اندیشید یکی از عواملی که می تواند در کاهش تلفات زلزله موثر باشد بررسی میزان اسیب پذیری مناطق مختلف در برابر زلزله است دراین پژوهش ابتدا تعدادی از پارامترهای موثر در میزان اسیب پذیری از زلزله بررسی میگردد . این پارامترها شامل فاصله تا گسل فاصله تا جاده های اصلی تراکم جمعیت زیر ده سال و تراکم جمعیت بالای ده سال می شود نتایج بررسی ها نشان داد که تراکم جمعیت درمناطق دور از گسل بیشتر است در قسمت دوم با استفاده از منطق فازی و به دو روش Mamdani وSugeno میزان اسیب پذیری برای بلوکهای اماری با در نظر گرفتن پارامترهای فوق تعیین شده ونتایج هر دو روش در محیط GIS نمایش داده شد. نهایتا مقایسه ای بین نتایج دو روش فوق ارائه شد این مقایسه نشان داد که نتایج دو روش شباهت زیادی دارند تعداد قوانین فازی در روش Mamdani کمتر از روش Sugeno است و لی پیچیدگی آن بیشتر است.