سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی فتاحی – معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

استان تهران در حد فاصل ۵۰درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۳درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۵۲دقیقه تا ۳۶درجه و ۲۱دقیقه عرض شمالی و درقسمت شمال کشور واقع شده است. این استان ازشمال با استان مازندران، ازجنوب با استانهای قم وسمنان، ازغرب با استان قزوین و ازشرق با استان سمنان همجوار است. مساحت کل استان بر اساس آمارمنتشره معادل ۱۹۱۹۶ کیلومتر مربع می باشد که ۱/۱۷در صد از مساحت کل کشور را شامل میگردد. این استان براساس آخرین آمار منتشر شده دارای ۱۳ شهرستان , ۴۴ شهر، ۳۴ بخش ، ۷۷ دهستان و ۱۳۷۶آبادی تشکیل شده است که درآن۱۲/۱میلیون نفرجمعیت در قالب ۳/۱ میلیون خانوار سکونت دارند ۹۰/۲ درصد جمعیت استان درنقاط شهریو۹/۸درصد درنقاط روستایی ساکن هستند. تراکم جمعیت در استان تهران برابر ۶۳۲ نفردرکیلومترمربع می باشد که نزدیک به ۱۶ برابرمتوسط تراکم جمعیت درکشوراست. نرخ رشد جمعیت استان برابر۲/۷درصد است که ۱/۸ برابر متوسط نرخ رشد جمعیت درکشور می باشد وعمدتاً ناشی از مهاجرت هایی است که ازنقاط مختلف کشور به سمت این استان صورت میگیرد. این استان بعنوان هفتمین استان کوچک مهمترین کانون جمعیتی کشوراست . بیش از ۹۰درصد جمعیت استان تهران درنیمه غربی آن یعنی درشهرستانهای تهران , کرج , شهریار سکونت دارند که نزدیک ۶۵ درصد آن مربوط به شهرستان تهران می باشد.