سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی یوسفی نژاد عطاری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سازمان انرژی اتمی ایران
انسیه نیشابوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله یک رویکرد ارزیابی پروژه های تحقیق و توسعه در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه ها ارائه می شود رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوشش داده ها یک مدل تحلیل پوششی داده ها را گسترش می دهد شاخصهای ورودی وخروجی برای مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن در کارتهایی که به کارت امتیازی متوازن برای پروژه های تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند اعمال شده است تدوین کارت امتیازی متوازن در تحلیل پوششی داده های با ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی که ملاحظات کارت امتیازی را رعایت می کند انجام می شود.