سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید معتمدزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
پروین سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسعود شفیعی مطلق – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا مشکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

در جهان صنعتی امروز بسیاری از کارگران و کارکنان ناچارند خود را با شرایط نامناسبی که محیط و ابزار مورد استفاده بر آنها تحمیل می کند، متناسب سازند. با محدودیت های ایجاد شده به گونه ای کنار آیند. پیامد چنین مسائلی می تواند بسیار وخیم بوده بر تندرستی فرد و ایمنی و زندگی وی اثری نامطلوب داشته باشد در واقع این چنین وضعیتی که انسان از نظر جسمانی و یا روانی با نوع کار یا تجهیزاتی که مورد استفاده قرار می دهد تناسبی ندارد منجر به عوارضی می گردد که از آن جمله می توان به ناراحتی های اسکلتی ماهیچه ای که از دسته شایع ترین عوارض ناشی از کار در جوامع امروزی هستند اشاره کرد.اکثر کارگران بخاطر پوسچرهای کاری نامناسب و ایستگاه های کاری مختلف و نامناسب در معرض اختلالات اسکلتی – عضلانی می باشد در صنعت پنیر سازی هم نیز بخاطر ایستگاههای مختلف کاری از جمله بسته بندی که در آن قالب های متفاوتی از کوچک و بزرگ بسته بندی می شوند و قالب زنی پنیر و پرکن و کارتن بندی، کارگران در این واحدهای کاری علاوه بر پوسچر های کاری نامناسب و ایستگاههای کاری نامناسب در معرض حرکات تکراری هم می باشند که ممکن است در آینده نزدیک دچار اختلالات اسکلتی – عضلانی شوند لذا بر آن شدیم تا با طراحی ایستگاه کاری بتوانیم از این چنین مشکلات کاری در صنایع برطرف نموده و در حفظ صیانت نیروی انسانی تلاش نماییم.هدف کلی از اجرای مطالعه حاضر اندازه گیری و ارزیابی پوسچر بدنی کارگران صنعت ذکر شده با روش ارزیابی REBA می باشد در گام بعدی سعی خواهد شد با معرفی و پیاده سازی اقدامات مداخله ای مناسب (فنی و مدیریتی) اقدام به بهبود پوسچر کاری کارگران گردد میزان اثربخشی مداخلات انجام شده از طریق سنجش دوباره و ارزیابی پوسچر مورد بررسی قرار می گیرد