سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عماد کاوه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان
منوچهر بهزادی –
سیامک قهرمانی –
مریم چگینی –

چکیده:

افزایش روزافزون و رشد بی رویه جمعیت شهرها و توسعه مراکز صنعتی و گسترش افسارگسیخته آن به درون محدوده اراضی کشاورزی و اکولوژیک درسالهای اخیر باعث نگرانی هایی شده است مشکلات ناشی از افزایش جمعیت و نیاز به استفادها ز منابع طبیعی و استفاده بیش از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی دراراضی کشاورزی تاثیراتی جبران ناپذیری را براکوسیستم یک منطقه ددارد لذا دراین پژوهش محدوده تالاب وکویر میقان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و سعی برآن است که ضمن آشنایی با منطقه مورد مطالعه با روند تغییرات منطقه ای و اثرگذاری فعالیت انسانی برمحیط زیست منطقه آشنا شویم مجموعه های گیاهی و جانوری این منطقه دارای ارزش زیستگاهی حفاظتی و تحقیقاتی بوده ولی درسالهای اخیر به دلیل نبود برنامهریزی مناسب و توجه بیش از حد به بهره برداری از منابع اقتصادی منطقه عملات ارزشهای زیستگاهی روبه کاهش گذارده است