سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزت اله قنواتی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران
بهاره میرزاخانی – کارشناسان ارشدژئومورفولوژی
آتنا عسگری –

چکیده:

درایران مرکزی دریاچه های متعددیوجود دارند که بصورت حوضه انتهایی درقلمرو خشک و نیمه خشک می باشند این دریاچه های شورپلایا نامیده میشوند مطالعه پلایا ها نیاز به بررسی دقیق حوضه آبریزی دارند که به آنها ختم می شود دریاچه میقان دریک فرونشست ناودیس مانند شکل گرفته است و گسلهای اصلی تبرته و تلخاب از آن عبور کرده و ان را به واحدهای کوچکتری تقسیم نموده اند این پژوهش با هدف ارزیابی ژئومورفولوژیکی حوضه میقان و با استفاده از نقشه های ۱:۵۰۰۰۰ تصویر ماهواره ای ETM+ تصویر P6 ماهواره IRS و نقشه زمین شناسی و مشاهدات میدانی انجام شده است از نرم افزارهای Arc GIS 9.3 ی ERDAS 9.1 برای تهیه نقشه ژئومورفولوژی استفاده گردید نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود اشکال کارستی نبکاها دشت سرها و همچنین چگونگی وضعیت شیب و جهت درحوضه هستند.