سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدکاظم علوی پناه – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
حمیدرضا متین فر – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:

تولید اطلاعات از داده های سنجش از دور به ویژه داده های ماهواره ای نسبت به گذشته نه جندان دور افزایش فزاینده ای پیدا نموده است و با توجه به اهمیت و نقش اینگونه داده ها، قطعاً تولید آنها همچنان افزایش می یابد. در طول سالهای گذشته راههای گوناگون ومتنوعی طراحی و ارائه شده است که از طریق آنها می توان با کمک سنجش از دور استفاده زیادی نمود. یکی از مهمترین فوائد استفاده از داده های ماهواره ای در مطالعات پدیده های طبیعی و شناخت کره زمین و معضلات آن صرفه جویی در وقت و افزایش دقت است. نظر به اینکه در کشورمان تحقیقات و مطالعات متعددی با استفاده از اطلاعات و تصاویر ماهواره ای انجام شده است، بنابر این در این تحقیق سعی میگردد که موارد مشروحه زیر که منجر به صرفه جویی در دقت می شود تجزیه و تحلیل گردد و اهمیت سرعت کار و دقت تشریح شود:
تلفیق داده های ماهواره ای باGIS و ارزش صرفه جویی در وقت.
1- تلفیق GIS، سنجش از دور و اینترنت.
2- تلفیق سنجش از دور و زمین آمار.
3- کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و منابع ملی.
4- صرفه جویی در استفاده از مطالعات آب و منابع طبیعی.
بر اساس نتایج این مطالعات، اهمیت کاربرد فناوری و سنجش از دور برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و کاهش ضایعات و صرفه جویی در وقت آشکار می گردد و نهایتاً پیشنهاد می گرددکه این فناوری مورد توجهبیشتر مدیران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.