سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علی کاظمی نژاد – کارشناس بهداشت پالایشگاه لاوان
مسعود مهدی زاده – رئیس اداره ایمنی، بهداشت و محیط زیست پالایشگاه لاوان
حجت پورقاسم – کارشناس بازرسی فنی- کارشناس ارشد MBA

چکیده:

مضرات خوردگی بر کسی پوشیده نیست. هر چه نرخ خورندگی بالاتر باشد نیاز به اولویت قرار دادن تجهیزاتی که حامل این سیال هستند بیشتر خواهد شد. بازرسی بر مبنای ریسک یاRBIبه منظور بهینه سازی و افزایش ایمنی در تجهیزات، از معیار هایی برای محاسبه احتمال و نتیجه تخریب استفاده می کند. شاخص DF که مربوط به تخریب تجهیز است یکی از شش معیار محاسبه احتمال حادثه است. عوامل اثر گذار بر DF خوردگی عمومی، ترک خستگی و…. است. در تجهیزاتی که سیال آنها آب خروجی آب شیرین سازهاست اصلی ترین عامل تخریب خوردگی مشاهده شد. از این رو تصمیم گرفته شد برای تسریع در عملیات RBI در این تجهیزات فاکتور DF برای تجهیزاتی که سیال آن ها آب است تعیین شود. بدین منظور برای محاسبه DF پتانسیل خوردگی آب در هر قسمت با استفاده از 4 اندیس خوردگی خوردگی لانژلیه ، رایزنر ، خوردگی تهاجمی و پوکوریوس محاسبه می شود. سپس با توجه به تفاوت نتایج در هر شاخص از روش TOPSIS برای اولویت بندی پتانسیل خوردگی سیال استفاده می شود. به منظور تعیین پتانسیل خوردگی در آب حاصل از آب شیرین سازهای پالایشگاه نفت لاوان ، پارامترهای دما ،pH، سختی کلسیم ، قلیائیت و TDSدر 4 محل نمونه‌برداری شد.در مدت 9 ماه از هرکدام 35 نمونه و جمعاًتعداد 140 مورد نمونه برداری انجام گرفت و بر اساس مقادیر این پارامترها ، اندیسهای خوردگی لانژلیه ، رایزنر ، خوردگی تهاجمی و پوکوریوس محاسبه شد. بیشترین حالت خورندگی بر اساس نتایج بدست آمده مربوط به آب خروجی آب شیرین سازها می باشد .